Sverige

För resor till Sverige så är det möjligt för företag att betala ut traktamente. För varje beskattningsår ger Skatteverket ut allmänna råd om normalbelopp för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Normalbeloppet för 2021 avseende tjänsteresor till Sverige är 240 SEK. Normalbeloppet avser den summa som en arbetsgivare kan betala ut per dygn skattefritt under 2021 för resor i tjänsten till Sverige. Skatteverket kräver att den anställde övernattar minst en natt i Sverige och att platsen i Sverige är minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och bostaden.

Det exakta beloppet som kan betalas ut skattefritt som traktamente för en dag i Sverige beror på ett antal faktorer som du ser i tabellen nedan. Tabellen visar hur du beräknar traktamente för Sverige för beskattningsåret 2021.

Vid tjänsteresa2021
Hel dag240 SEK
Halv dag120 SEK (50%)
Efter tre månader168 SEK (70%) per hel dag
Efter två år120 SEK (50%) per hel dag
Nattschablon120 SEK (50%)

Uppgifterna avseende traktamente för Sverige under 2021 uppdaterades senast 2021-08-15. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta rekommenderas du kontakta Skatteverket.