Om Traktamenten.se

Eventuella produkter som presenteras på Traktamenten.se varken säljs eller hyrs ut av Traktamenten.se. Produkterna erbjuds av det eller de företag som det refereras till på respektive sida. Om du letar efter mer detaljerad information om en produkt rekommenderas du kontakta företaget som erbjuder produkten till försäljning. Om det mot förmodan skulle vara olika uppgifter på Traktamenten.se och på hemsidan för företaget som erbjuder produkten så gäller informationen på hemsidan för företaget som erbjuder produkten. För information om hur vi använder kakor på Traktamenten.se kan du läsa vår kak-information.

Traktamenten.se ägs och drivs av Windfall. Om du har frågor rörande annonsering på Traktamenten.se kan du använda detta kontaktformulär.