Irland

För resor till Irland så är det möjligt för företag att betala ut traktamente. För varje beskattningsår ger Skatteverket ut allmänna råd om normalbelopp för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Normalbeloppet för 2024 avseende tjänsteresor till Irland är 1011 SEK. Normalbeloppet avser den summa som en arbetsgivare kan betala ut per dygn skattefritt under 2024 för resor i tjänsten till Irland. Skatteverket kräver att den anställde övernattar minst en natt i Irland och att platsen i Irland är minst 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och bostaden.

Det exakta beloppet som kan betalas ut skattefritt som traktamente för en dag i Irland beror på ett antal faktorer som du ser i tabellen nedan. Tabellen visar hur du beräknar traktamente för Irland för beskattningsåret 2024.

Vid tjänsteresa2024
Hel dag1011 SEK
Halv dag505 SEK (50%)
Efter tre månader707 SEK (70%) per hel dag
Efter två år505 SEK (50%) per hel dag
Nattschablon505 SEK (50%)

Uppgifterna avseende traktamente för Irland under 2024 uppdaterades senast 2024-01-02. För att säkerställa att uppgifterna är korrekta rekommenderas du kontakta Skatteverket.

Fakta om Irland

Irland, som är ett av länderna i Europa, har landskoden IE. Under ett besök i Irland kan det vara värt att besöka huvudstaden Dublin. Huvudstäder brukar ofta vara ett uppskattat resmål. Innan din resa till Irland kan det vara bra att växla till dig den lokala valutan som heter Euro och har valutakoden EUR.